Hans Mazolaqi hjälper människor i behov av att bli mer harmoniska, balanserade och funktionella utifrån den Energiologiska värdegrunden att människan består av själ, känslor, tankar och fysisk kropp. Han ser till helheten och hjälper dig att förstå hur du fungerar och varför, vad som ligger bakom obalanser och vad just du behöver för ett funktionellt liv.

Du kan boka Hans för enskild konsultation i Sverige och Norge enligt överenskommelse.