Hans Mazolaqi hjälper människor i behov av att bli mer harmoniska, balanserade och funktionella utifrån den Energiologiska värdegrunden att människan består av själ, känslor, tankar och fysisk kropp. Han ser till helheten och hjälper dig att förstå hur du fungerar och varför, vad som ligger bakom obalanser och vad just du behöver för ett funktionellt liv.

Du kan boka Hans för en Personlig Optimering, veckovis i Nerja, heldag eller del av dag på utvalda platser i Sverige samt i Oslo. När du anlitar Hans veckovis och vid fler än ett tillfälle har du möjlighet till stöd och hjälp under process över tid.