Om Energiologi

 

Energiologi är en modern vetenskaplig helhetssyn på människan och våra liv. Energiologi bygger på den inbördes ordningen och balansen mellan olika delar av vårt mänskliga system. Den gemensamma nämnaren för de olika delarna är energi. Detta är fundamentet i all vetenskap enligt A. Einstein. Energiologi är alltså varken akademisk, skolmedicinsk eller alternativmedicinsk utan den är funktionell och neutral. Energiologin innehåller en religiöst och andligt neutral existentiell värdegrund som bygger den på individens egna valda värdegrund.

Hans utbildar löpande fler Energiologer.